ייצוג אזרחים רומנים בישראל (לרבות הסגרה)

עו"ד סמי איליה, דובר רומנית, בקי בכל חוקי מדינת ישראל ומייצג בכל הארץ