בחרו עמוד

שוטרים

האם זכות השתיקה במח"ש התרחבה לעבירות משמעת ?

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לפיה תיקים בעניין שימוש בכוח ע"י שוטרים שמח"ש סגרה בהעדר עבירה פלילית – יעברו ל"חקירה" בהיבט המשמעתי במחלקת משמעת של המשטרה , יותר מתמוהה.
גם אם לא פורסמה עדיין הנחייה זו בעת כתיבת שורות אלו, קשה לומר איך לא חשבו בלשכתו על הבעייה המשפטית שיוצרת מדיניות חדשה זו.
קישור להודעת היועמ"ש לתקשורת: www.davar1.co.il

מדוע: הוראות משמעת במשטרה מחייבות שוטר לומר אמת בחקירתו . במח"ש בד"כ גובים עדות תחת אזהרה בתחילת החקירה כאשר השוטר מואשם בעבירות שמציינים לפניו בתוכן האזהרה. ואולם – לא מזהירים את השוטר הנחקר החשוד בשימוש בכוח כי עדותו עלולה לשמש לא רק כראייה בבית משפט כנוסח האזהרה היום, אלא גם בהליך משמעתי כנגדו היה ובמח"ש לא יעמידו אותו לדין פלילי.
חשוב לציין כי סמכות מח"ש לחקור רק בעבירות פליליות ורק עבירות שהעונש בצידן הוא שנה ויותר.
החלטה זו של היועץ המשפטי לממשלה פוגעת קשה בזכויות השוטרים. רבים אינם משתמשים בזכות השתיקה כי עלולים לעבור עבירת משמעת כאמור המחייבת אותם לומר אמת ומנגד אם יתייחסו לעבירות ועובדותיהן בהן הם נחשדים ונחקרים בגינן במח"ש, עלולה התשובה לסבך אותם בעבירת משמעת אשר יהיו חשופים לה אם במח"ש יסגרו את התיק הפלילי ויעבירו ל"חקירה/בדיקה" במחלקת משמעת.
כך, מחלקת משמעת יוכלו להתייחס לעדותו במח"ש גם להיבטים משמעתיים בהודאתו – עליהם לא הוזהר כלל לפני גביית עדותו.
הנה כי כן, סיכון משפטי כפול – פלילי ומשמעתי. האחד כי יועמד לדין בעבירה הפלילית כפי שהיה נהוג ועתה ובעקבות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה,צפוי הוא גם לדין משמעתי אם מעשיו שלא היוו עבירה פלילית מהווים עבירת משמעת.
ולא זו בלבד. במסלול המשמעתי יכול השוטר להיות חשוף לסיכון של פיטורין אם יקבע שעבר עבירת משמעת – אפילו לא יועמד לדין בגינה בבית הדין למשמעת.

מצב אבסורדי ולא מובן.
עד שהכל יובהר ו/או יתוקן, עו"ד סמי איליה מייעץ לכל שוטר הנחקר במח"ש להשתמש בזכות השתיקה המוקנית לו בחוק לא רק לא להפליל עצמו בפלילים אלא גם בהיבט המשמעתי. לבדוק ולבקש רשימת עבירות המשמעת במח"ש לפני מסירת גירסא ו/או ללמוד את העבירות המשמעתיות במשטרה המפורסמות לשוטרים לפני כל חקירה במח"ש.
כך, תהיה לשוטר בחקירתו במח"ש וגם אם נחקר במשמעת באמצעות קצין בודק , זכות שתיקה מורחבת.. יחד עם זאת יש לדעת כי שימוש בזכות השתיקה יכולה לשמש במקרים מסויימים נגד החשוד עצמו כתוספת ראייתית. בחירה בזכות השתיקה רק איפה שבאמת התשובה מפלילה ו/או עבירת משמעת יכולה להיוולד וגם אז ראוי להתייעץ לפני עם עו"ד .
ראו – הוזהרתם. בכל מקרה אין למסור גירסה במח"ש וגם לא במשמעת בטרם התייעץ השוטר עם עורך דין מקצועי מומלץ ביותר לשוטרים להיות מיוצגים לפני כל חקירה.
עו"ד איליה מתמחה התמחות מיוחדת ובעל נסיון רב בכל הקשור להליך פלילי וגם בכל נבכי המשמעת במשטרת ישראל, שימוע לפני פיטורין ועוד.