בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
עבירות המתה

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירות ההמתה הן: רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. עבירות רצח נחשבות להפרות הקשות ביותר בזכותו של הפרט הן לשלמות הגוף והן לאוטונומיה על גופו וחייו. מתחת לעבירת הרצח מצויה עבירת ההריגה הבינונית בחומרתה ועבירת גרימת מוות ברשלנות בישראל ישנן שלוש עבירות המתה,להלן:

גרם מוות ברשלנות: מדובר בעבירה שהיא לכאורה עבירת אלימות, ברם, זו עבירה שאין בה צורך להוכיח "כוונה", משום שאף אחד לא גורם "בכוונה" למוות ברשלנות. כמו כן, זו עבירה שדינה הוא 3 שנות מאסר וכן יש להוכיח במסגרתה, היעדר מודעות או אדישות להיווצרות נסיבות, שיכולות להביא למותו של אדם. זו למעשה רשלנות.

הריגה: העונש על הריגה עומד על 20 שנות מאסר. מדובר בעבירה, שבה יש להוכיח מעשה הריגה ומודעות למעשה ההריגה. בניגוד לעבירת הרצח, זו עבירה שקל יותר להוכיח. לעיתים, גם אנשים שגרמו ללא כוונה למוות של אדם אחר, יכולים לעמוד לדין בגין הריגה.

רצח: עבירת הרצח היא העבירה החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי. כדי להוכיח רצח, יש צורך להוכיח כוונה, מעשה פיזי שהביא למותו של אדם, הכנה מוקדמת לשם הרצח ותכנון מוקדם (כלומר, חשיבה ורצון קודם). העונש על עבירת הרצח עומד על מאסר עולם, הגם שבית המשפט יכול לסטות מעונש זה, במקרים שבהם מתקיימות נסיבות מוצדקות לכך.

לדוגמא: מקרים של "כמעט" הגנה עצמית, מקרים של לקות שכלית/נפשית ועוד.

עו"ד סמי איליה היה ממנונה על חקירת תיקי רצח ועבירות המתה ועמד שנים רבות בראש צוותי חקירה מיוחדים.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

9 + 1 =