בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

ביטול הרשעה פלילית

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

ביטול הרשעה – אי הרשעה פלילית הרשעה פלילית הינה קביעה בהליך פלילי כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. פעמים רבות, הרשעה פלילית מטילה על המורשע אות קלון אשר עלולות להיות לו השלכות שונות. ישנם מקרים, עם זאת, שניתן יהיה לסיים הליך פלילי בהימנעות מהרשעה, וזאת למרות שהעבירה בוצעה. ביטול הרשעה פלילית הינו מהלך אשר נוהגים בו בדרך כלל אנשים ללא עבר פלילי.

כאשר מדובר בעבריין חוזר, ביטול הרשעה פלילית כאשר ישנו רישום פלילי קודם, לא יעלה ולא יוריד מבחינתו. לעומת זאת, אזרחים נורמטיביים מן היישוב, אשר הינם נעדרים עבר פלילי, יבקשו לא אחת את ביטול הרשעתם הפלילית.

משמעות הרשעה פלילית הרשעה פלילית עלולה לגרום לאדם נזק לשמו הפרטי, לביטחונו העצמי, לפרנסתו, לעיסוקיו, לקשריו החברתיים ולקשריו העסקיים. לדוגמא, הרשעה פלילית יכולה למנוע מאדם לעסוק במקצועות כגון רפואה, ראיית חשבון או עריכת דין. כמו כן, דרכו של אדם זה עלולה להיחסם גם למשרות ציבוריות, לקבלת רישיון נשק, הליכי אימוץ ילדים, כניסה למדינות זרות וכדומה.

מעסיקים רבים, למרות שהם אינם מורשים לפנות למרשם הפלילי לשם קבלת מידע, מבקשים ממועמדים לעבודה להציג בפניהם מידע מתוך המרשם הפלילי, וזאת תוך ניצול לרעה את זכותו של אדם לעיין במרשם הפלילי הנוגע לענייניו. הרשעה פלילית רובצת על כתפיו של אדם למשך שנים רבות. לעומת, זאת במידה והליך פלילי מסתיים ללא הרשעה, בתוך חמש שנים מיום מתן פסק הדין ימחק הרישום הפלילי.

כיצד מסיימים הליך פלילי ללא הרשעה? סנגורו של נאשם בפלילים יכול לפעול לסיום התיק הפלילי ללא הרשעה תוך בקשה להטיל על מרשו עונש חינוכי (לדוגמא, עבודות שירות לתועלת הציבור) ו\\או להעמיד אותו למבחן תחת פיקוח שירות המבחן. דרך זו פתוחה בפני הסנגור גם כאשר ישנם ראיות חזקות המוכיחות את ביצוע העבירות המיוחסות לנאשם, וגם כאשר ישנו אינטרס ציבורי להעמדת הנאשם לדין פלילי.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

4 + 12 =