בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

עבירות מין

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירת מין היא עבירה הקשורה במיניות. בקטגוריה זו נכללות עבירות הכרוכות במגע בגופו של קורבן העבירה, בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, בדיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכדומה.

סוגים של עבירות מין: עבירות מין מופיעות בחוק העונשין תחת סימן ה'. להלן מספר עבירות מרכזיות בחוק:

אונס – זו עבירה מגדרית החלה על נשים בלבד וזאת מכיוון שעל פי העבירה, המוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין, בעילה נחשבת רק בהחדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של האישה. עבירת האונס נחשבת כחמורה ביותר מבין עבירות המין המוכרות ולכן העונש בגין עבירה זו עומד על 16 שנות מאסר. עם זאת, כאשר העבירה מבוצעת בנסיבות מחמירות, אזי העונש עשוי להגיע עד 20 שנות מאסר. נסיבות מחמירות מוגדרות בתור – שימוש בנשק חם או קר לצורכי איום, גרימת חבלה פיזית, אונס הנעשה בצוותא ועוד. נדבך נוסף הוא יסוד המוגדר "שלא בהסכמתה החופשית". דהיינו, עבירת האונס תתגבש, כאשר לא הייתה הסכמה מצד הקורבן, לקיום יחסי מין. חוק העונשין מרחיב את מושג ה"הסכמה" ומשליך אותו גם על סיטואציות שבהן הנאנסת אף "הסכימה לכאורה" לקיום יחסי המין. זאת במקרים הבאים: קטינה מתחת לגיל 14, מרמה במהות התוקף, חוסר הכרה של הנאנסת ומצב של לקות שכלית או נפשית של הנאנסת.

בעילה אסורה בהסכמה – עבירה זו קבועה בסעיף 346 לחוק העונשין. בניגוד לעבירת האינוס, כאן לא מתקיים יסוד "שלא בהסכמתה החופשית". קיימות סיטואציות שבהן חוק העונשין מגדיר את הבעילה כפעולה אסורה לפי דין, כגון: קטינה בגילאים 16-18, בגירה שמתקיימים בינה לבין התוקף יחסי מרות או תלות אסורה. בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, העונש נמוך משמעותית מעבירת האינוס ועומד על 5 שנות מאסר.

מעשי סדום – עבירה זו מעוגנת בסעיף 347 לחוק העונשין וחלה על שני המינים. מעשה סדום הוא החדרת חפץ או איבר לפיו או לפי הטבעת של הקורבן. העונש הקיים בגין עבירה זו הוא 3 שנות מאסר. בנסיבות מחמירות, כגון יחסי מרות (כגון בין מטפל-טופל וכו'), העונש חמור יותר ועומד על 5 שנות מאסר.

מעשה מגונה – מעשה שנעשה לשם גירוי או סיפוק או ביזוי מיני. עבירה זו קבועה בסעיף 348 לחוק העונשין.

לדוגמא, נגיעה באיבר מין של אדם אחר, מהווה מעשה מגונה. גם נגיעה באיבר מוצנע אחר והתפשטות מול אדם אחר, לשם סיפוק או גירוי מיני, נחשבות כעבירות של מעשה מגונה. כעיקרון, העונש על מעשה מגונה משתנה בהתאם לנסיבות.

לדוגמא – מעשה מגונה ללא הסכמה חופשית, הוא עבירה בת 7 שנות מאסר. לעומת זאת, בנסיבות מחמירות, העונש עשוי להגיע ל-10 שנות מאסר.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

15 + 6 =