בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

עבירות מין

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירת מין היא עבירה הקשורה במיניות. בקטגוריה זו נכללות עבירות הכרוכות במגע בגופו של קורבן העבירה, בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, בדיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכדומה.

סוגים של עבירות מין: עבירות מין מופיעות בחוק העונשין תחת סימן ה'. להלן מספר עבירות מרכזיות בחוק:

אונס – זו עבירה מגדרית החלה על נשים בלבד וזאת מכיוון שעל פי העבירה, המוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין, בעילה נחשבת רק בהחדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של האישה. עבירת האונס נחשבת כחמורה ביותר מבין עבירות המין המוכרות ולכן העונש בגין עבירה זו עומד על 16 שנות מאסר. עם זאת, כאשר העבירה מבוצעת בנסיבות מחמירות, אזי העונש עשוי להגיע עד 20 שנות מאסר. נסיבות מחמירות מוגדרות בתור – שימוש בנשק חם או קר לצורכי איום, גרימת חבלה פיזית, אונס הנעשה בצוותא ועוד. נדבך נוסף הוא יסוד המוגדר "שלא בהסכמתה החופשית". דהיינו, עבירת האונס תתגבש, כאשר לא הייתה הסכמה מצד הקורבן, לקיום יחסי מין. חוק העונשין מרחיב את מושג ה"הסכמה" ומשליך אותו גם על סיטואציות שבהן הנאנסת אף "הסכימה לכאורה" לקיום יחסי המין. זאת במקרים הבאים: קטינה מתחת לגיל 14, מרמה במהות התוקף, חוסר הכרה של הנאנסת ומצב של לקות שכלית או נפשית של הנאנסת.

בעילה אסורה בהסכמה – עבירה זו קבועה בסעיף 346 לחוק העונשין. בניגוד לעבירת האינוס, כאן לא מתקיים יסוד "שלא בהסכמתה החופשית". קיימות סיטואציות שבהן חוק העונשין מגדיר את הבעילה כפעולה אסורה לפי דין, כגון: קטינה בגילאים 16-18, בגירה שמתקיימים בינה לבין התוקף יחסי מרות או תלות אסורה. בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, העונש נמוך משמעותית מעבירת האינוס ועומד על 5 שנות מאסר.

מעשי סדום – עבירה זו מעוגנת בסעיף 347 לחוק העונשין וחלה על שני המינים. מעשה סדום הוא החדרת חפץ או איבר לפיו או לפי הטבעת של הקורבן. העונש הקיים בגין עבירה זו הוא 3 שנות מאסר. בנסיבות מחמירות, כגון יחסי מרות (כגון בין מטפל-טופל וכו'), העונש חמור יותר ועומד על 5 שנות מאסר.

מעשה מגונה – מעשה שנעשה לשם גירוי או סיפוק או ביזוי מיני. עבירה זו קבועה בסעיף 348 לחוק העונשין.

לדוגמא, נגיעה באיבר מין של אדם אחר, מהווה מעשה מגונה. גם נגיעה באיבר מוצנע אחר והתפשטות מול אדם אחר, לשם סיפוק או גירוי מיני, נחשבות כעבירות של מעשה מגונה. כעיקרון, העונש על מעשה מגונה משתנה בהתאם לנסיבות.

לדוגמא – מעשה מגונה ללא הסכמה חופשית, הוא עבירה בת 7 שנות מאסר. לעומת זאת, בנסיבות מחמירות, העונש עשוי להגיע ל-10 שנות מאסר.

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

כתב אישום ברוב המקרים מסיים את הליך החקירה, ומשמעותו כשהוא מוגש לבית המשפט הינה כי התביעה סבורה שיש ראיות להעמדה לדין. כתב האישום מוגש לבית המשפט הקובע מועד לנאשם למתן מענה לכתב האישום . הליך זה נקראה "הקראה" ובמסגרתו מקריא בית המשפט את כתב האישום לנאשם ומקבל תשובתו . כאמור, ההליך המשפטי מתחיל על פי דין רק לאחר הקראת כתב האישום בפני הנאשם ובכך זהו תחילת המשפט באופן פורמלי.

כתב האישום הוא כתב טענות שמוגש ע''י המאשימה (התביעה – הפרקליטות או המשטרה לרוב) שהיא המדינה. כתב אישום יכול במקרים מסויימים להגיש גם אזרח פרטי באמצעות קובלנה פלילית פרטית. לרוב כאשר המדינה לא מצאה לנכון להגיש כתב אישום ולדעתו של הפרט שנפגע מכך עומדת לו הזכות לעשות כן ורק בעבירות מסויימות.

מה יכלול כתב האישום:

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מפרט מה יכיל כתב האישום.

כתב אישום יכיל –

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

(2)   ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו.

(3)   שם הנאשם ומענו.

(4)   תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם.

(5)   ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם.

(6)   שמות עדי התביעה.

מי מוסמך להגיש כתב אישום?

סעיף 12 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982 מפרט מי הגורמים המוסמכים לשמש כתובעים מטעם המדינה ולהגיש כתב אישום:

היועץ המשפטי לממשלה

נציגיו של היועמ"ש:

פרקליט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוז ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר המשפטים קבע.

מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסויימים או למשפט מסויים;

שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה.

לאחר בחינת חומר החקירה ושיקולים נוספים המפורטים בהנחיות היועמ''ש ובהנחיות פרקליט המדינה, קיימים שני תנאים מצטברים להגשת כתב אישום פלילי :

האחד - אם הגורם המוסמך סבור כי  הראיות בתיק החקירה מספיקות להוכחת אשמת הנאשם

השני - נסיבות העניין מצדיקות העמדה לדין (יש עניין לציבור).

התובע יעמיד את החשוד לדין, ויגיש כתב אישום לבית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום על פי דין על פי הענישה ויסודות העבירה. (עבירות עוון, פשע).

עם הגשת אישום, עו"ד סמי איליה מייצג בכל ההליכים הפליליים בכל העבירות, בכל הערכאות ובכל הארץ

 

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירות ביטחוניות הן עבירות פליליות חמורות העלולות לפגוע בביטחון המדינה, בסודותיה, מאופיינות לא אחת בפעולות טרור כנגד המדינה  ופגיעה ביחסי החוץ שלה. מדינת ישראל על מנת להגן על עצמה בשל האיום התמידי כנגדה חוקקה בספר החוקים בקודקס הפלילי את העבירות הביטחוניות והעונש לצידן  חמור ואף בחלקן העונש הצפוי מאסר עולם ואף במקרים חריגים צפוי לעובר אותן עונש מוות בנסיבות ובמקרים כפי שמפרט החוק.

הפרק הדן בעבירות ביטחון בחוק העונשין מחולק לכמה קטגוריות:
1. בגידה: פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה, גרימה למלחמה, סיוע לאיוב בזמן מלחמה (העבירה שבגינה חשוד הח"כ לשעבר עזמי בשארה), שירות בכוחות האויב.
2. פגיעה בכוחות המזויינים: כוחות מזוינים הם צה"ל, משטרת ישראל וכל כח אחר שפועל נגד האויב בשיתוף עם צה"ל. מרידה בכוחות המזוינים, הסתה להשתמטות, הסתה לאי ציות.
3. ריגול: מסירת ידיעה לאויב, מסירה ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מגע עם סוכן חוץ, כניסה למקום צבאי.
4. פגיעה ביחסי החוץ: פגיעה ביחסי החוץ – קשירת קשר לעשות מעשה נגד מדינה ידידותית, גיוס לכוחות חוץ.
בכל העבירות שציינתי לעיל העונש הקבוע בצידן הינו מאסר לשנים רבות.
עו"ד סמי איליה בעל סיווג מיוחד ועסק בחקירות בטחוניות גם בשיתוף עם זרועות הביטחון.