בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
ייצוג בכל הליכי החקירה והמעצר

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

יריית הפתיחה של ההליך הפלילי הינה בהליכי חקירה ומעצר.
קיימת חשיבות רבה לניהול מושכל של ההליך כבר בשלב זה שכן ההתנהלות בשלב החקירה תקבע את עתידו של ההליך הפלילי לרבות לא אחת ישליך על הצורך במעצר. משכך ישנה חשיבות רבה בהיוועצות עם עורך דין פלילי.
מהו עיכוב? מתי הופך אדם ממעוכב לעצור? מה כדאי לעשות או לא לעשות בחקירה? מה ההבדל בין מעצר ימים לבין מעצר עד לתום ההליכים? באילו תחבולות חקירה משתמשת המשטרה?
ומהן הזכויות העומדות לנחקרים וחשודים שממש כדאי שתכירו.

המשטרה תפתח בחקירה מרגע שנודע על חשד לביצוע עבירה או הוגשה תלונה בעניין , קיימות רשויות נוספות שבסמכותן לפתוח בחקירה כגון: רשות המיסים, הרשות להגבלים עסקיים וכדומה.
החשוד יוזמן לחקירה בו ביום או כמה ימים אחרי ולעיתים זה עניין של חודשים. עם זאת, ברגע שהמשטרה מתקשרת לחשוד ומזמנת אותו אליה, עליו לפנות מיד לעורך דין המתמחה במשפט פלילי, על מנת שיסייע לו בעזרת מומחיותו לסיים את ההליך באופן הנכון ביותר.
החקירה מתחילה מרגע שבאת במגע עם איש חוק, החושד שזה מקרוב בוצעה עבירה. שוטר החוקר אדם החשוד בביצוע עבירה חייב להזהירו תחילה כי אין הוא חייב לומר דבר העלול להפלילו וכל דבר שיאמר יירשם ויוכל לשמש ראיה נגדו וכי הימנעותו מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.
לצורך החקירה בסמכותה של המשטרה לחקור חשודים ועדים לעצור חשודים ולבצע חיפוש ולתפוס חפצים (מכונית , מחשב וכו). במקרים מסוימים לאחר סיום החקירה או במהלכה בסמכותה של המשטרה לבצע מעצר לצורכי חקירה ("מעצר ימים") הארכת המעצר תתבצע דרך הבאת החשוד לבית משפט בפני שופט מעצרים שיחליט אם יש עילה להארכת מעצר. במידה ויוגש כתב אישום במהלך המעצר בסמכות התביעה לבקש מעצר עד סיום הדיונים בבית משפט ("מעצר עד תום ההליכים").
נחזור להליך החקירה, עם סיום החקירה החומר יועבר לתובע משטרתי אשר יחליט על סגירת תיק או הגשת כתב אישום לבית משפט.
זכור חשיבות עליונה בהליך הפלילי להיוועץ עם עורך דין בטרם החקירה ובייצוג בבית
משפט.
גורמי חקירה (משטרה, מצ"ח, רשות המיסים, הרשות להגבלים עסקיים וכיו"ב) יפתחו בחקירה פלילית מעת שנודע להם על ביצוע עבירה. במסגרת החקירה מבררים עובדות, גובים עדויות וזאת על מנת לאסוף ראיות , כל זאת על מנת לשמור על הסדר הציבורי.
השלב שלפני החקירה הוא השלב הקריטי ביותר , על כן אם זומנת לחקירה או לעדות פנה מיד למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי.

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

כתב אישום ברוב המקרים מסיים את הליך החקירה, ומשמעותו כשהוא מוגש לבית המשפט הינה כי התביעה סבורה שיש ראיות להעמדה לדין. כתב האישום מוגש לבית המשפט הקובע מועד לנאשם למתן מענה לכתב האישום . הליך זה נקראה "הקראה" ובמסגרתו מקריא בית המשפט את כתב האישום לנאשם ומקבל תשובתו . כאמור, ההליך המשפטי מתחיל על פי דין רק לאחר הקראת כתב האישום בפני הנאשם ובכך זהו תחילת המשפט באופן פורמלי.

כתב האישום הוא כתב טענות שמוגש ע''י המאשימה (התביעה – הפרקליטות או המשטרה לרוב) שהיא המדינה. כתב אישום יכול במקרים מסויימים להגיש גם אזרח פרטי באמצעות קובלנה פלילית פרטית. לרוב כאשר המדינה לא מצאה לנכון להגיש כתב אישום ולדעתו של הפרט שנפגע מכך עומדת לו הזכות לעשות כן ורק בעבירות מסויימות.

מה יכלול כתב האישום:

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מפרט מה יכיל כתב האישום.

כתב אישום יכיל –

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

(2)   ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו.

(3)   שם הנאשם ומענו.

(4)   תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם.

(5)   ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם.

(6)   שמות עדי התביעה.

מי מוסמך להגיש כתב אישום?

סעיף 12 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982 מפרט מי הגורמים המוסמכים לשמש כתובעים מטעם המדינה ולהגיש כתב אישום:

היועץ המשפטי לממשלה

נציגיו של היועמ"ש:

פרקליט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוז ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר המשפטים קבע.

מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסויימים או למשפט מסויים;

שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה.

לאחר בחינת חומר החקירה ושיקולים נוספים המפורטים בהנחיות היועמ''ש ובהנחיות פרקליט המדינה, קיימים שני תנאים מצטברים להגשת כתב אישום פלילי :

האחד - אם הגורם המוסמך סבור כי  הראיות בתיק החקירה מספיקות להוכחת אשמת הנאשם

השני - נסיבות העניין מצדיקות העמדה לדין (יש עניין לציבור).

התובע יעמיד את החשוד לדין, ויגיש כתב אישום לבית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום על פי דין על פי הענישה ויסודות העבירה. (עבירות עוון, פשע).

עם הגשת אישום, עו"ד סמי איליה מייצג בכל ההליכים הפליליים בכל העבירות, בכל הערכאות ובכל הארץ

 

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירות ביטחוניות הן עבירות פליליות חמורות העלולות לפגוע בביטחון המדינה, בסודותיה, מאופיינות לא אחת בפעולות טרור כנגד המדינה  ופגיעה ביחסי החוץ שלה. מדינת ישראל על מנת להגן על עצמה בשל האיום התמידי כנגדה חוקקה בספר החוקים בקודקס הפלילי את העבירות הביטחוניות והעונש לצידן  חמור ואף בחלקן העונש הצפוי מאסר עולם ואף במקרים חריגים צפוי לעובר אותן עונש מוות בנסיבות ובמקרים כפי שמפרט החוק.

הפרק הדן בעבירות ביטחון בחוק העונשין מחולק לכמה קטגוריות:
1. בגידה: פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה, גרימה למלחמה, סיוע לאיוב בזמן מלחמה (העבירה שבגינה חשוד הח"כ לשעבר עזמי בשארה), שירות בכוחות האויב.
2. פגיעה בכוחות המזויינים: כוחות מזוינים הם צה"ל, משטרת ישראל וכל כח אחר שפועל נגד האויב בשיתוף עם צה"ל. מרידה בכוחות המזוינים, הסתה להשתמטות, הסתה לאי ציות.
3. ריגול: מסירת ידיעה לאויב, מסירה ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מגע עם סוכן חוץ, כניסה למקום צבאי.
4. פגיעה ביחסי החוץ: פגיעה ביחסי החוץ – קשירת קשר לעשות מעשה נגד מדינה ידידותית, גיוס לכוחות חוץ.
בכל העבירות שציינתי לעיל העונש הקבוע בצידן הינו מאסר לשנים רבות.
עו"ד סמי איליה בעל סיווג מיוחד ועסק בחקירות בטחוניות גם בשיתוף עם זרועות הביטחון.