בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
 
הטרדה מינית

צרו איתנו קשר

 

077-2015483

 

דרך יפו 51, חיפה 3341211

 
  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית שחוקק בשנת 1998 (חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998) ומאז במרוצת השנים עבר מספר תיקונים לאורך השנים.

מטרת החוק הינו לאסור הטרדה מינית של אדם על מנת להגן על כבודו של האדם, חירותו, פרטיותו ועל מנת לקדם שוויון בין המינים. נוסח החוק חל על הטרדת נשים וגברים כאחד.

החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס לנשים ולגברים כאחד, משמע שגם גבר יכול ויעבור הטרדה מינית ולא רק אישה כפי שרבים סבורים.

במבוא להצעת החוק נאמר כדלקמן:

"הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן".

 

מהי הטרדה מינית:

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

  1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.
  3. הצעות חוזרות לאדם פלוני בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה לאותו אדם כי אינו מעוניין בהצעות אלה.
  4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלה.
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  6. פרסום הקלטה, סרט, תצלום של אדם, בהתמקדו על מיניותו של אדם, בנסיבות בהם הפרסום עלול לבזות ו/או להשפיל אדם ולא ניתן הסכמתו של פלוני לפרסום האמור.

החוק קובע קשת רחבה של התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית, למעשה כמעט כל התנהגות בעלת אופי מיני תחשב להטרדה מינית.

המחוקק רואה בהטרדה מינית כעבירה חמורה, אשר יכולה להגיע לעד חמש שנות מאסר. הכל בהתאם לחומרת המעשים כפי שעולה מלשון החוק.

לאחרונה הפך השימוש בתלונות לפי חוק זה ל"פופולרי" לא אחת בעידוד אירגוני נשים כאשר כל חיבוק או מחמאה גם במסגרת אירועים חברתיים עלולים להתפרש ע"י המתלוננת/מתלונן כהטרדה מינית. יש לזכור כי התנהגות זו רק כשהיא למטרת סיפוק או ביזוי מיני מהווה עבירה ועל המתלונן/התביעה מוטלת החובה להוכיחה – ואולם יש גם מקרים שקשה לנשוא התלונה (החשוד/נאשם) להתגונן ולסתור הטענות.

מדובר בעבירה שיש לה השלכות רוחב על מי שכנגדו מוגש כתב אישום, ודאי אם מורשע בה (סילוק ממקום עבודתו, הפסקת עבודה עם ציבור ועוד) ואפילו בטרם הוגש כתב אישום יכולה חקירה בחשד בלבד להוות כתם חברתי ולכן חשוב להתיעץ עם עורך דין עוד טרם חקירה ראשונית.

 

*מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בקיא בתחום ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל הליך אחר.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

1 + 1 =