בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

עבירות סמים

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

בישראל, החוק המסדיר את האיסור לקחת או לסחור בסמים מסוכנים, נקרא פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים המסוכנים" או "פקודת הסמים"). פקודת הסמים מגדירה מהו סם אסור, מהו משקל הסם שמוגדר בתור אחזקה לצורך שימוש עצמי וכן מהי אחזקת סמים לצרכי סחר. הפקודה גם אוסרת על סחר בסמים או שידול קטינים ואף אוסרת על אחזקה של כלים שייעודם עישון או שימוש בסמים אסורים. הפקודה קובעת עונשים רבים לעבירות הפליליות המוגדרות בה. בתוספת לפקודה מפורטים סוגי הסמים המוגדרים בתור סמים מסוכנים, שאסורים על פי חוק.

מה מוגדר בתור סם אסור? למעשה, פקודת הסמים קובעת ברירת מחדל. כל סם מסוכן שמוגדר בתוספת לפקודת הסמים ומוכר לפי הפקודה כסם מסוכן, הוא סם אסור. סמים שלא מוגדרים בפקודת הסמים בתור סמים אסורים, הינם מותרים. לדוגמא, התוספת לפקודת הסמים קובעת כי קנאביס הוא סם מסוכן, לכן אחזקה או שימוש בקנאביס הם עבירה פלילית. מצד שני, "אקמול" הוא תרופה שמשמשת לשיכוך כאבים, שאינה מוגדרת בפקודת הסמים בתור סם אסור ולכן היא מותרת לשימוש.

מה זה "סם"? סם הוא כל חומר כימי או חומר טבעי (הגדל באדמה, בין היתר) שממנו ניתן לרקוח חומר גולמי מסוים. סם, בין אם הוא מותר או אסור, עשוי להשפיע על גוף האדם בדרך מסוימת. ישנם סמים שמשפיעים על גוף האדם בצורה קלה, אך ישנם סמים קשים, שיש בהם כדי לגרום להתמכרויות קשות מאוד ואף לאובדן חיים.

אילו עבירות פליליות קבועות בפקודת הסמים? כאמור, פקודת הסמים מגדירה עבירות פליליות רבות. ישנן עבירות הנושאות עונשי מאסר של 20 שנים ומעלה וישנן עבירות קלות יותר. העבירה המוכרת והשכיחה ביותר, היא עבירה של אחזקת סם מסוכן, המוגדרת בסעיף 7 לפקודת הסמים. העונש על עבירה זו עומד על 20 שנות מאסר. עם זאת, גם עבירה של ייצור או הפקה של סמים אסורים, לפי פקודת הסמים, היא עבירה בת 20 שנות מאסר.

עבירה חמורה נוספת, היא עבירה של הברחה או תיווך במסגרת עסקאות סמים. גם העונש על עבירות אלו, עומד על 20 שנות מאסר. זאת ועוד: עבירות של הדחה או מכירה או שידול של קטין לשימוש בסמים אסורים, לפי פקודת הסמים, הן עבירות חמורות במיוחד והעונש עליהן עומד על 25 שנות מאסר. בשולי הדברים נעיר, כי רוב העבירות המוגדרות בפקודת הסמים, מחויבות גם בקנסות.

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

כתב אישום ברוב המקרים מסיים את הליך החקירה, ומשמעותו כשהוא מוגש לבית המשפט הינה כי התביעה סבורה שיש ראיות להעמדה לדין. כתב האישום מוגש לבית המשפט הקובע מועד לנאשם למתן מענה לכתב האישום . הליך זה נקראה "הקראה" ובמסגרתו מקריא בית המשפט את כתב האישום לנאשם ומקבל תשובתו . כאמור, ההליך המשפטי מתחיל על פי דין רק לאחר הקראת כתב האישום בפני הנאשם ובכך זהו תחילת המשפט באופן פורמלי.

כתב האישום הוא כתב טענות שמוגש ע''י המאשימה (התביעה – הפרקליטות או המשטרה לרוב) שהיא המדינה. כתב אישום יכול במקרים מסויימים להגיש גם אזרח פרטי באמצעות קובלנה פלילית פרטית. לרוב כאשר המדינה לא מצאה לנכון להגיש כתב אישום ולדעתו של הפרט שנפגע מכך עומדת לו הזכות לעשות כן ורק בעבירות מסויימות.

מה יכלול כתב האישום:

סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מפרט מה יכיל כתב האישום.

כתב אישום יכיל –

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

(2)   ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו.

(3)   שם הנאשם ומענו.

(4)   תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם.

(5)   ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם.

(6)   שמות עדי התביעה.

מי מוסמך להגיש כתב אישום?

סעיף 12 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982 מפרט מי הגורמים המוסמכים לשמש כתובעים מטעם המדינה ולהגיש כתב אישום:

היועץ המשפטי לממשלה

נציגיו של היועמ"ש:

פרקליט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוז ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר המשפטים קבע.

מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסויימים או למשפט מסויים;

שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה.

לאחר בחינת חומר החקירה ושיקולים נוספים המפורטים בהנחיות היועמ''ש ובהנחיות פרקליט המדינה, קיימים שני תנאים מצטברים להגשת כתב אישום פלילי :

האחד - אם הגורם המוסמך סבור כי  הראיות בתיק החקירה מספיקות להוכחת אשמת הנאשם

השני - נסיבות העניין מצדיקות העמדה לדין (יש עניין לציבור).

התובע יעמיד את החשוד לדין, ויגיש כתב אישום לבית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום על פי דין על פי הענישה ויסודות העבירה. (עבירות עוון, פשע).

עם הגשת אישום, עו"ד סמי איליה מייצג בכל ההליכים הפליליים בכל העבירות, בכל הערכאות ובכל הארץ

 

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עבירות ביטחוניות הן עבירות פליליות חמורות העלולות לפגוע בביטחון המדינה, בסודותיה, מאופיינות לא אחת בפעולות טרור כנגד המדינה  ופגיעה ביחסי החוץ שלה. מדינת ישראל על מנת להגן על עצמה בשל האיום התמידי כנגדה חוקקה בספר החוקים בקודקס הפלילי את העבירות הביטחוניות והעונש לצידן  חמור ואף בחלקן העונש הצפוי מאסר עולם ואף במקרים חריגים צפוי לעובר אותן עונש מוות בנסיבות ובמקרים כפי שמפרט החוק.

הפרק הדן בעבירות ביטחון בחוק העונשין מחולק לכמה קטגוריות:
1. בגידה: פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה, גרימה למלחמה, סיוע לאיוב בזמן מלחמה (העבירה שבגינה חשוד הח"כ לשעבר עזמי בשארה), שירות בכוחות האויב.
2. פגיעה בכוחות המזויינים: כוחות מזוינים הם צה"ל, משטרת ישראל וכל כח אחר שפועל נגד האויב בשיתוף עם צה"ל. מרידה בכוחות המזוינים, הסתה להשתמטות, הסתה לאי ציות.
3. ריגול: מסירת ידיעה לאויב, מסירה ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מגע עם סוכן חוץ, כניסה למקום צבאי.
4. פגיעה ביחסי החוץ: פגיעה ביחסי החוץ – קשירת קשר לעשות מעשה נגד מדינה ידידותית, גיוס לכוחות חוץ.
בכל העבירות שציינתי לעיל העונש הקבוע בצידן הינו מאסר לשנים רבות.
עו"ד סמי איליה בעל סיווג מיוחד ועסק בחקירות בטחוניות גם בשיתוף עם זרועות הביטחון.