בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

עבירת רכוש

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.


עבירות רכוש הינן כל סוג של גניבה, פריצה, שוד, נטילה ,נשיאה ובעלות על כל סוג של קניין של אדם אחר ואשר נעשות בכוונה תחילה. עבירות רכוש יכולות להיות גרימת נזק לרכוש שנמצא בשימוש כוחות הביטחון. עבירות הרכוש והעונש שלצידן מוסדרות בפרק י"א לחוק העונשין התשל"ז- (להלן "החוק") חשוב לציין, כי מטרת המחוקק הייתה לתת ביטוי להגנה על רכושו של האדם. עבירות רכוש מהוות פגיעה בזכויות יסוד של האדם, ולכן הן גם זוכות ליחס מחמיר מבית המשפט. דוגמאות לעבירות רכוש :

גניבה סעיף 384 קובע מאסר של עד 3 שנים בגין עבירה זאת. יחד עם זאת קיימים סעיפים המחמירים בנסיבות מסוימות את העונש. כך לדוגמא כאשר המדובר בגניבה ממעביד יכול העונש להגיע עד לכדי 7 שנות מאסר ובנסיבות חמורות אף יותר כאשר הגונב הינו עובד ציבור על רקע תפקודו ככזה העונש הקבוע בחוק מגיע גם לכדי 10 שנים.

שוד זוהי עבירה ספציפית כפי שהיא מופיעה בסעיפים 402-404 לחוק העונשין ואשר על פי יסודותיה המדובר במעשה גניבה אשר אליו מתלווה איום או ביצועה של פעולה אלימה כלפי קרבן העבירה לצורך השלמת הגניבה. המדובר בעבירה הנושאת בצידה עונש של עד 14 שנות מאסר כאשר בנסיבות יש שימוש בנשק ניתן להטיל עונש של עד 20 שנות מאסר.

פריצה והתפרצות המדובר בקטגוריה של עבירות הבאה לתת מענה לסוגי מעשים בהם אל הגניבה מתלווה גם מעשה של חדירה לרשות הפרט, כניסה לבניין ללא הרשאה תוך אבחנה בין מי שנכנס תוך הפעלת כח כדי לאפשר את הכניסה, אז המדובר ב"פורץ" ובין מי שנכנס מבלי שהיה צריך להפעיל כח כלפי דלת וכיוצ"ב ואז הוא בגדר "נכנס".

העונש בגין עבירת פריצה יכול להגיע עד לכדי 7 שנות מאסר.

עבירות רכב לאור העובדה כי עבירות של גניבה כמו גם ביצוען של פעולות נוספות בניגוד לחוק בהקשר של רכבים הפכה למכת מדינה ולאור היחודיות של מה שמוגדר ככלי רכב, מצא לנכון המחוקק ליחד קטגוריה ייחודית לנושא זה, גם בשל העבירות המגוונות הנגזרות מעניין זה.

לצורך כך נעשתה הבחנה בין שימוש ללא רשות ברכב, עבירה שבגינה ניתן לקבל עונש של עד 5 שנות מאסר ובין ביצועה של עבירת פריצה לרכב הנושאת עמה עונש כבד יותר של עד 7 שנות מאסר.

כמו כן במקרה זה עבירות של סחר ביודעין בחלקי רכב גנובים או עיסוק בפירוק של רכב גנוב נושאים עמם עונש כבד של עד 10 שנות מאסר. הפירוט הרב של עבירות הרכוש השונות בחוק באות כפירוט המיישם את עקרון העל הקבוע בחוק כבוד האדם וחירותו כי אין פוגעים בקניינו של אדם. עבירות הרכוש השונות באות לתת מענה למצב דברים בו נפגעה אותה זכות קניינית של אדם על חפץ או דבר שברשותו ובבעלותו ועל היכולת שלו לשלוט בו ולהפיק ממנו את הטוב המצופה. סעיפי העבירות השונות בהקשר זה מגלמות את החשיבות הרבה שהחברה נותנת לזכות לבעלות על חפץ או רכוש מסוג כלשהו ובעצם את החשיבות לסדר וחוק ומניעת אנרכיה על פיה כל אדם יכול לקחת כל דבר מרשותו של האחר מבלי שיהיו לכך השלכות פליליות.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

7 + 15 =