בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
הסגרה/ליווי משפטי לישראלים באירופה

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.


יישום חוקי הסגרה לגבי ישראלים וזרים :

הסגרת אזרח ישראלי שעבר עבירה במדינה אחרת לאותה מדינה בה נעברה העבירה מחייבת בעיקרון 3 תנאי סף עיקריים :
• קיימת אמנה בין מדינת ישראל למדינה בה רוצים את העבריין.
• בקשת ההסגרה היא לצורך העמדה לדין או לצורך ריצוי העונש (לא למטרת חקירה)).
• המדינה שמבקשת את ההסגרה של העבריין התחייבה מראש להעבירו בחזרה למדינת ישראל לצורך ריצוי העונש.
חוקי ההסגרה הם מורכבים ולא פעם נאלצים לפנות למספר חוקים ותקנות ולבחון היטב כל החלטה.ככלל לא תתבצע הסגרה אם לא הוכח כי נעברה עבירה..

לא יוסגר אזרח ישראלי למדינה בה על אותה עבירה בגינה מסגירים יכולים להטיל עליו עונש מוות (ניתן להסגיר אם התחייבה אותה מדינה כי לא יתבקש ולא יוטל על אזרח ישראלי עונש מוות).
לא יוסגר חייל ישראלי או איש זרועות הביטחון בשל מעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו.
תפקידו של עורך הדין הוא מכריע במקרים אלו שכן הוא חייב להיות בתמונה כבר עם היוודע ללקוח כי יש כוונה להסגירו למדינה אחרת. משלב זה עו"ד איליה ילווה את הלקוח בכל השלבים בנסיון למצוא הדרך המשפטית בהתאם למקרה הפרטני ונסיבותיו של העומד בפני הסגרה – וזאת כדי למנוע ההסגרה כולל פנייה לערכאות.

במידה ובית משפט יחליט בכל זאת על הסגרה, ילווה את הלקוח עד לסיום ההליך במדינה אליה הוסגר ויוודא כי יקויימו התנאים לפיהם הוחלט על הסגרתו ע"י שלטונות אותה מדינה..

וכן, בכל מקרה בו נקלע ישראלי להליך מעצר/פלילי באירופה ינתן ליווי משפטי ויעוץ .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

5 + 15 =