בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

קובלנה פלילית פרטית

צרו איתנו קשר

077-2015483

דרך יפו 51, חיפה 3341211

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

קובלנה פלילית – אזרח פרטי יכול להאשים את חברו ולהביאו לדין פלילי, שכן חוק סדר הדין הפלילי ביחס לכמה עשרות סוגי עבירות שהן בעיקר בתחום היחסים שבין אדם לחברו. האשמת אדם בפלילים והבאתו לדין היא, כרגיל, פררוגטיבה של השלטון. סימוכין לכך ניתן למצוא בחוק סדר הדין הפלילי אשר קובע כי: "המאשים במשפט פלילי הוא המדינה והיא תיוצג ע"י תובע, שינהל את התביעה".

עם זאת, אזרח פרטי יכול להאשים את חברו ולהביאו לדין פלילי, שכן חוק סדר הדין הפלילי ביחס לכמה עשרות סוגי עבירות שהן בעיקר בתחום היחסים שבין אדם לחברו. כאשר המדינה מגישה אישום פלילי כנגד אדם, המסמך המוגש לבית המשפט קרוי כתב אישום. כאשר אדם פרטי פותח בהליך פלילי כנגד חברו, המסמך המוגש לבית המשפט קרוי קובלנה. אציג סקירה של מספר עבירות וחוקים על פיהם יכול אדם פרטי להגיש קובלנה כנגד אדם אחר.

עבירות עפ"י חוק העונשין: איומים, השחתת פני מקרקעין, כניסה בכוח למקרקעין, מהומה ועלבון במקום ציבורי, פציעה, שימוש ברעל מסוכן, תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, הסגת גבול, היזק בזדון, כניסה לשטח חקלאי, גילוי סוד מקצועי.

עבירות עפ"י החוקים הבאים: החוק להגנת הפרטיות, חוק לשמירת נקיון, חוק הגנת הצרכן, פקודת סימני מסחר, פקודת זכויות היוצרים, חוק למניעת מפגעים, חוק צער בעלי חיים, חוק התכנון והבניה, חוק החומרים המסוכנים. מגיש הקובלנה נקרא הקובל ומי שכנגדו הוגשה הקובלנה נקרא הנאשם.

הגם שהתביעה אמורה להתנהל ע"י הקובל, מורה החוק כי ע"י בית המשפט להעביר העתק מן הקובלנה לפרקליטות המחוז ופרקליט המחוז רשאי , בתוך 15 יום ממועד שקיבל את העתק הקובלנה, להודיע שפרקליטות המדינה תנהל את הקובלנה במקום הקובל. אם בית המשפט נוכח שהקובל לא מסוגל לנהל את הדיון בעצמו או שהוא מנהל אותו באופן טורדני, הוא רשאי להפסיק את הדיון בקובלנה עד שימנה לו הקובל עורך דין.

אם לא מינה הקובל עורך דין, רשאי בית המשפט לראותו כאילו לא התייצב לדיון.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

3 + 4 =