בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
 

עורך דין צבאי בסיווג מיוחד

צרו איתנו קשר

 

077-2015483

 

דרך יפו 51, חיפה 3341211

 
  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

עורך דין צבאי
עורך דין צבאי סמי איליה

מומחה מיוחד לזכויות חיילים (ראה ב"תחומי עיסוק" ערך זכויות חיילים) ובכלל זה מייעץ ומלווה אישית בכל שלב שלפני חקירת מצ"ח ובמהלכה בכל עבירה לפי חוק השיפוט הצבאי התשת"ו-1955 – מייצג בהליכים לפני בית דין חיילים בכל הדרגות בשירות סדיר מילואים וקבע וכן מייעץ לפני הליך בדין משמעתי ובערעור על פיו .

ובנוסף – כל עניין משפטי הנוגע לזכויות הפרט כגון :
– טיפול בהסדרת מעמד "בני מהגרים" וחייבי גיוס השוהים או מתגוררים בחו"ל לשם חזרה לשירות, ביטול שירות/ הסדרת שירות מילואים, ביטול צווי מעצר והכרזתם כעריקים/משתמטים, ייצוג בפני שלטונות צה"ל ובהליכים בפני בית דין בסוגיות אלו.

– ביטול רישום פלילי .
– ייצוג בפני ועדות שליש וחצי , ועדות להעברת כלואים מצה"ל לשב"ס .
– עורך דין צבאי שמייעץ ומייצג נאשמים בכל בתי הדין הצבאיים וכן בבית הדין לערעורים – בכל הליך ובכל העבירות על פי חוק זה.

עורך דין לענייני צבא סמי איליה בעל אישור סיווג בלתי מסויג לייצוג בבתי הדין הצבאיים ובעל סיווג מיוחד לייצג בתיקים ביטחוניים רגישים בהם מעורבים המשרתים בצה"ל.
ייצוג חיילים במצ"ח, בתי הדין ועבירות משמעת
זכויות חיילים בשירות בצה"ל

חוק השיפוט הצבאי

חוק השיפוט הצבאי התשת"ו-1955 (להלן: החוק: להלן : חש"צ) הוא המקור לכלל עבירות המשמעת והעבירות הפליליות והביטחוניות לפי חוק זה ועל פיו פועלת מערכת המשפט הפנימית בצה"ל. במסגרתו מובאים לדין חיילי צה"ל (סדיר,קבע ומילואים) הן בהליכים בפני מפקדם (דמ"ש : להלן: דין משמעתי) והן כנאשמים בבתי הדין הצבאיים.
חש"צ הינו חוק ארוך הכולל פרשנות, כללים, סעיפי עבירות ובו יש הבחנה בין עבירות צבאיות בשירות עליהן המדיניות היא בדרך כלל להביא לדין במסגרת דן יחיד – בפני מפקדו של החייל לו מיוחסת עבירת משמעת (עבירות כגון נפקדות,סירוב פקודה, אי עמידה בזמנים, התרשלות לא חמורה ועוד עבירות שעניינן סדר ומשמעת צבאיים) – לבין עבירות שעל פי מדיניות צה"ל ואו משום היותן חמורות – ובין היתר כאלה שמוכרות מחוק העונשין "האזרחי" נפתחת חקירת מצ"ח שבסופה אם ימצאו ראיות ככלל יועמד החייל למשפט צבאי בפני בית דין צבאי.
לאחר שנים של ניסיון בתור עורך דין צבאי, איני מביא כאן את כל נוסח חש"צ או מידע משפטי כללי שיכול להתפרש כייעוץ , משום הכלל שבו אני דוגל לפיו גם אם העבירה המייחסת לחייל פלוני נדונו בה כבר מאות בעבר – גם אז אין שני מקרים זהים בנסיבות העבירה ונסיבותיו של מי שמיוחסת לו עבירה.

בשאלות הרבות המגיעות מחיילים לאתר "הקשב" (ראה ערך "פעילות ציבורית" בדף הבית) אני נשאל רבות על סיכויי הרשעה במשפט צבאי או מה העונש הצפוי לשואל אם עבר עבירת זו או אחרת. לטעמי אסור עורך דין לענייני צבא לא רק להבטיח תוצאה אלא גם אסור לו להעריך סיכויים וסיכונים ללא בחינת חומר הראיות.
מניסיוני אציין כי חוסר הידע אצל חיילים קיים בעיקר בכל הנוגע לזכותם בהליכי דמ"ש , להבדיל ממי שמוגש נגדו כתב אישום וממונה לו סנגור צבאי או מובא לידיעתו המידע בדבר זכותו לבחור עורך דין צבאי פרטי.

יחד עם זאת ובקצרה אפנה למספר דגשים:

כל חייל המובא לדין משמעתי זכותו לסרב להישפט בפני אותו קצין שיפוט בפניו הובא לדין ואז ההליך ידחה ויובא לדין בפני מפקד בדרגה בכירה מזו של קצין השיפוט בפניו הובא וסירב להישפט במשפט צבאי. שימו לב : גם סמכויות הענישה רחבות יותר ואף בחומרתן בפני קצין שיפוט בכיר.
חייל יכול לבחור לסרב להישפט בפני קצין שיפוט בפניו הובא לראשונה ולבקש להעמידו לדין בפני ביד דין צבאי מחוזי. ההליך יושהה והבקשה תובא בפני פרקליט צבאי אולם במקרים נדירים ביותר תאושר אלא אם העבירה היא כזו הראויה להתברר בבית דין.

לכל חייל שמובא לדין משמעתי זכות היוועצות עם עורך דין על פי החלטתו, אולם זאת בתנאי ששכר לעצמו עורך דין פרטי. החייל אינו זכאי לייצוג הסנגוריה הצבאית בהליכי דמ"ש. היוועצות עם עורך דין – לפני קיום ההליך המשמעתי בפני מפקדו. כדי לאפשר היוועצות ראויה יש להעביר לידי החייל מבעוד מועד את נוסח גיליון התלונה .

הליך הדמ"ש מתקיים ללא ייצוג עורך דין לענייני צבא או תובע ולא חלים עליו כללי הראיות הנהוגים בבתי הדין ובערכאות האזרחיות. עם זאת יש כללים לניהול דין משמעתי.

לכל חייל מומלץ לעיין בכללים לפני ההליך ומפקדו אף מחוייב להביא אותם לידיעתו. אם לא התקיימו הכללים המפקד פועל על פי שיקול דעתו ובמידה הדרושה "לעשיית צדק" . אי קיום הכללים יכול להביא לביטול ההליך והתוצאה אם תוגש תלונה למדור דין משמעתי בפרקליטות הצבאית ובמקביל ערעור.

לכל חייל זכות לבקש הבאת עדים בדין המשמעתי ועל המפקד לאפשר זאת ובמידת הצורך לדחות הדיון לשם שמיעת עדים. תשומת לב כי בדין המשמעתי החייל יכול להיות מובא לדין בפניו של מי שהגיש התלונה בניגוד להליך פלילי.

חייל שמבקש לערער על תוצאתו של הליך והעונש רשאי לעשות זאת תוך 3 ימים מרגע קבלת העונש באמצעות צינורות הפיקוד. חייל שנשלח למחבוש, רשאי לעשות זאת באמצעות האחראי או הממונה על המקום בו הוא מרצה את העונש. הערעור יוגש בכתב . לתשומת לבכם, בקשת הערעור מובאת למפקד שדן את החייל והוא יעביר הבקשה לדרג הממונה עליו.

שימו לב: על עבירה שמובא חייל לדין – גם במקרים שקיבל וריצה עונש – שלא על פי בקשת החייל – קיימת בידי הפרקליט הצבאי הראשי (הפצ"ר) סמכות להורות על הבאתו למשפט צבאי בפני בית הדין הצבאי. כאמור, אין בהליך הדין המשמעתי למנוע העמדה לדין מחדש בפני בית דין צבאי שם סמכות הענישה יכולה להיות חמורה מאשר בהליך המשמעתי. מתי זה יכול לקרות ?

לדוגמה במקרה שחייל התרשל באופן כזה שנפגע אדם או נגרם נזק משמעותי כתוצאה מרשלנותו, כאשר מדובר בעבירות בעלות עניין ציבורי ויש להעביר מסר של חומרה או שמדובר בעבירה שיש לה השלכה על סדרי המשמעת והתנהלות הצבא ועוד.

חקירת מצ"ח – משטרת ישראל , החלטה להעמיד לדין :
חקירת מצ"ח יכול שתיפתח בתקופת שירותו של חייל בצה"ל ואף לאחר שחרורו ואם עברה חצי שנה מיום השחרור. לחקירה במצ"ח יוזמנו גם חיילים כעדים. מומלץ כי העדים ישיבו על שאלות וימסרו אמת למעט דברים הנוגעים למעשיהם הם (הימנעות מהפללה עצמית).

כל חייל שהוזמן למצ"ח לחקירה במעמד של עד יכול למצוא עצמו כמי שמעמדו משתנה מעד לחשוד ומכאן החשיבות הגדולה להיוועץ עם עורך דין צבאי.
לכל חייל במעמד של חשוד זכויות בחקירת מצ"ח ובהליך של מעצר. כך, לפני החקירה הראשונית על חוקרי מצ"ח לאפשר זכות בסיסית שהיא חובה (נקבעה גם בפסיקה בפס"ד של בית המשפט העליון בעניין החייל יששכרוב) – זכות ההיוועצות עם עורך דין צבאי מטעם הסנגוריה הצבאית או עורך דין לענייני צבא פרטי על פי בחירת החייל. זוהי חובה המוטלת על החוקרים ללא קשר אם בסופו של דבר יובא החייל לדין משמעתי. במקרה של חקירת מצ"ח קיימת חובת ייצוג סנגור בנוסף להיוועצות, משום הסיכון שיועמד החייל לדין בפני בית דין צבאי.
זכרו כי עצות חוקרים לחייל כיצד לנהוג או המלצות למינהן – אינן בהכרח לטובת החייל אלא מטרתן טובת החקירה וקידומה. לסמוך רצוי רק על ייעוץ של עורך דין צבאי שמייצג באופן ברור את החייל ומטעמו.
הנה לפניכם מספר דגשים :

לחייל בעת חקירה פלילית במצ"ח זכויות הדומות לנחקר אזרח במשטרה. לטוב ולרע. כך לדוגמה אם חייל חשוד בעבירת סמים , יכול קצין שיפוט בכיר במצ"ח להורות בצו על חובת מתן שתן. חייל שיסרב לתת דגימת שתן לבדיקה יועמד לדין בגין הסירוב ועבירה זו תיכלל במרשם הפלילי. חייל שיסכים ובבדיקת דגימת השתן ימצאו סמים, יואשמו בעבירה חד פעמית של שימוש בסם.
החוק ב"אזרחות" מאפשר לחייב נחקר במשטרה לתת דגימות גוף בהתאם לסמכות שבחוק סדר הדין הפלילי (חיפוש).

אם כבר הזכרנו את משטרת ישראל – למשטרת ישראל סמכות לעצור כל מי שמשרת בצה"ל וגם עובדי צה"ל בכל דרגה וגם לחקור אותם. בין אם נעצרו בעת היותם בחופשה בשל חשד לעבירה ובין ביוזמת משטרת ישראל במקום שירותם בבסיס כשמדובר בעבירה פלילית שלא קשורה למסגרת השירות או אם התבקשה במקרים חריגים עזרת המשטרה ע"י המשטרה הצבאית. כן בסמכות המשטרה להביא בפני בית משפט אזרחי חשוד חייל להארכת מעצרו ואף להעמיד לדין באמצעות התביעה המשטרתית או הפרקליטות חייל בבית משפט אזרחי. באשר להחלטה אם להעמיד חייל שנחקר במשטרת ישראל לדין אזרחי או במסגרת הצבא- משפט צבאי בבית דין צבאי – נקבעו כללים בין משטרת ישראל לפרקליטות הצבאית .

הכלל: ככל שהעבירה שנעברה ע"י חייל באזרחות או בקשר לאירוע אזרחי יש לה זיקה לצה"ל יטו להעמידו למשפט צבאי בבית דין צבאי (הוצאת רכוש צבאי מהבסיס רק לשם דוגמא) ואם לעבירה יש פן יותר "אזרחי" למשל קטטה במועדון או אלימות כלפי אזרח בעת חופשה או עבירות רכוש חמורות מחוץ לצבא וכן הלאה בסולם החומרה והזיקה ה"אזרחית" – הוא יועמד לדין בבית משפט אזרחי.
יש לשים לב כי חייל שנדון בבית דין צבאי לתקופת מאסר של מעל שנה, יכלא בבית כלא צבאי ואולם, בתום השנה הראשונה ועד לסיום תקופת ריצוי עונשו, יועבר ככלל לבית סוהר אזרחי.

חייל בעת חקירה במצ"ח או בפני בית דין צבאי יכול להיות מיוצג הן על ידי עורך דין צבאי שימונה לו בדומה לסנגוריה הציבורית בהליכים פליליים מחוץ לצה"ל.
למה עדיף עורך דין לענייני צבא פרטי גם במשפט צבאי ומה ההבדל בין סנגור פרטי לסנגור ממונה צבאי, ראו בדף הבית – תחומי עיסוק "המשפט הפלילי על רבדיו".
אוכל בנוסף לאמור שם להוסיף דעתי כדלקמן :
אותם טעמים שציינתי בעניין בחירת סניגור בערך "המשפט הפלילי על רבדיו" הם בעלי משנה תוקף כאשר מדובר בסנגור צבאי.

יתרונותיו של עורך דין צבאי פרטי במשפט צבאי

צה"ל הינה מערכת סגורה והיררכית. סנגור צבאי טוב ככל שיהיה לא יהיה בעל חופש פעולה כשל עורך דין צבאי פרטי. אדגיש באופן ברור כי אינני מבקר את עורכי הדין בסנגוריה הצבאית אלא את השיטה הבלתי אפשרית בה היום סנגור צבאי , מחר יכול להתמנות לתובע צבאי או לפרקליט צבאי . רוצה לומר : אין הפרדה חד משמעית בין הסנגוריה לתביעה על אף שיש סנגור צבאי ראשי ויש תובע צבאי ראשי הכפופים לפצ"ר.

ואולם, מסלול הקידום של קצין צעיר בפרקליטות הצבאית יש ויכולה להיות לרועץ לטוב שבסנגורים הצבאיים. "מלחמה" של קצין באותה פרקליטות במסגרת הליך פלילי כשהוא עושה זאת בשם נאשם אותו הוא מייצג – כשמנגד תפקידי הקידום עלולים להיות מושפעים מעצמת ה"מלחמה" יש ומגבילה את חופש העשייה . האם זה קורה? אין צורך להראות ראיות לכך. די יהיה באפשרות שזה יכול לקרות.

"אין כל ספק שמי שמשובץ בתפקידים שבסנגוריה הצבאית (שהיא חלק מהפרקליטות הצבאית – לכל הפחות, מבחינה ארגונית) הם קצינים או קציני-משפטים (קמ"שים) מוכשרים, בין הטובים מבין העתודאים (המגויסים לצה"ל לאחר לימודי משפטים). אבל – וכאן מגיע ה"אבל הגדול" – כמו בהרבה סיטואציות טראגיות למדי בחיים – לא אחת הם עלולים למצוא את עצמם במצב בלתי אפשרי של ניגוד עניינים."(הקשב-מאמרים). המאמר המלא על הבעיה של הסניגוריה הצבאית ניתן לקרוא באתר "הקשב" פרי עטו קולגה של מי שמכיר הסיטואציה "מבפנים" בקישור הבא : www.hakshev.co.il
ההמלצה החד משמעית למי שיכול לממן עורך דין לענייני צבא – ולא בשל אינטרסים כלכליים – בחרו בעורך דין צבאי פרטי כזה שיש לו ניסיון וידע מוכח ברזי המתרחש בחדרי החקירות בייצוג בעבירות פליליות ובמשפט צבאי, שיוכל לא רק לייצג אלא להתדיין מול התביעה הצבאית כיאות , בעל יוזמה כזה שהייצוג אינו מהווה רק תמורה לשכר הטרחה אלא בעל מעוף והשקפת עולם שבמרכזה זכויות החיילים בכלל וזכותו של הנאשם הלקוח – בפרט.

עו"ד לענייני צבא - סמי איליה

עו"ד לענייני צבא

עו"ד לענייני צבא מייצג לקוחות אשר נתבעים על ידי המערכת הצבאית בנושאים שונים אבל לא רק. הם גם מייצגים מתדיינים עימה בנושאים שונים. חוק השיפוט הצבאי שונה מהאזרחי, אבל יש בו גם נקודות משיקות. יש צורך להכירו היטב כדי לדעת להתנהל ולהימנע מביצוע פעולות המנוגדות לחוקיו. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בתחום וניתן לקבל אצלו מידע מקיף.

עו"ד לענייני צבא – ייעוץ, ייצוג וליווי

עו"ד לענייני צבא, אמור להיכנס לתמונה כבר בראשית כל תהליך שבו יש חשש לעבירה מורכבת. עבירות צבאיות שונות כולל משמעת עולות למשפט בתוך היחידות הצבאיות אבל עבירות קשות, חמורות ומורכבות מועברות לבתי דין צבאיים. מדובר על עבירות של שימוש בסמים, אונס, גניבת אמל"ח ונשקים, וכן עבירות משמעת קשות של נפקדות, סירוב פקודה בנסיבות חמורות, אי עמידה בלוחות זמנים ועוד. הליווי יכול להועיל רבות בכל שלב בתהליך והחל ממעצר. ניתן לבקש ולקבל הקלות באירועים שונים. כך, זיכוי מעבירה, הקלה במעצר, הקלה בכתב האישום ועוד. הוא יכול לייעץ לקראת חקירות וכדומה. אחת המשימות המאתגרות הן, כמובן, ייצוג בבית משפט צבאי. כאן הוא יכול לטעון לטובת לקוחו, להביא, תקדימים, לספק המלצות, חוות דעת ועוד. הכול נועד לבטל את ההעמדה לדין ולהביא לזיכוי אפשרי. יחד עם זאת, כל הקלה בעונש יכולה לסייע רבות לשיקום עתידי.

בני מהגרים רבים נתבעים לשירות ועלולים להסתבך עקב כך. עורך דין לענייני צבא יכול לסייע להם בטיפולים שונים מול המערכת. כך הוא יכול לבקש ביטול שירות, לבטל צווי מעצר שהוצאו, ביטול הכרזה עליהם כעל עריקים ועוד. יש לכך חשיבות לגבי העתיד. בנוסף, הוא יכול להסדיר שירות מילואים ועוד.

ליווי מקצועי

"סמי איליה משרד עורכי דין" הינו משרד בעל מוניטין בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות וליווי מקצועי. בעליו הינו בעל הסמכה לעיסוק בחוק השיפוט הצבאי כולל במקרים רגישים. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מטיפולים מגוונים ומוצלחים בלקוחות רבים לאורך השנים. כל שירות יינתן במקצועיות ועם יחס אישי ללקוח ולמשפחתו.

עו"ד צבאי מומלץ

עו"ד צבאי

עו"ד צבאי מטפל בסוגיות משפטיות הקשורות בעבירות צבאיות. הוא אמור להתמודד מול מערכת השיפוט הצבאית שפועלת יחד ולצד המשטרה הצבאית החוקרת, שהיא האחראית על חקירות האירועים השונים. מתגייסים לצבא, אנשי קבע וכדומה כפופים לחוק הנ"ל, חייבים להתנהל על פיו ועורך הדין מסייע להם בכך. המערכת הזאת שונה מהאזרחית ולכן, יש צורך להכירה היטב. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנו מידע רב.

עו"ד צבאי – מטפל במקרים מורכבים

עו"ד צבאי אמור להיכנס לתמונה ולייצוג בעת שהחשוד ביצע עבירות חמורות או אמור לעמוד לדין עליהן. מדובר על עבירות מגוונות ובין היתר: צריכת סמים, עריקה, חשד לאונס, גניבת נשק ואמל"ח, הריגה בשגגה, אלימות ושימוש לא חוקי בנשק ועוד. טיפולים אחרים שלו, הם הסדרת מעמד מול הצבא של הנמצאים בחו"ל ועוד. המקרים הקשים מובאים לבירור בבתי דין צבאיים. הוא יכול להיות מעורב בתהליכים שונים בהם הלקוח מסובך. החל ממעצרים לתקופות שונות, דרך הליכי שימוע שנערכים, וכלה בהעמדה לדין. בכל נקודת זמן כזאת יכול הנאשם להסתייע בעורך דין לצורך ייצוג, ואכן רבים עושים זאת. רצוי שהייצוג יהיה כבר כאשר מתברר כי מדובר בעבירה חמורה. במיוחד, לכל מי שמתנסה בתהליך בפעם הראשונה.

מומלץ מאוד לכל מי שנקלע לסיטואציה של העמדה לדין, למצוא עורך דין שבקיא היטב במשפט הצבאי. הוא מכיר את כל ההיבטים הנלווים להתנהלות בתי דין צבאיים ויכול לסייע לנאשם, להקל בעונשו או אפילו לבטל אישום. יש התנהלות משפטית מקובלת ובמסגרתה ניתן לטעון טענות, לבקש דחיית ישיבות, להביא ראיות חדשות, לערער, למצוא ליקויים בהתנהלות המשטרה הצבאית ועוד.

ייצוג מקצועי

"סמי איליה משרד עורכי דין", הינו משרד בעל תשתית מתאימה ומקצועית לייצוג כזה ומומלץ לשכור שירותיו. ניסיונו מגיע מעשרות טיפולים מוצלחים בלקוחות אשר הגיעו עקב בעיות מורכבות ושונות. עורך דין שמייצג לקוח שנאשם בעבירה צבאית מסייע לו נפשית אבל גם למשפחתו. הם אינם מורגלים בסיטואציה מורכבת כזאת ולכן נעזרים בו. זיכוי מעבירות יכול לסייע מאוד אבל גם הקלה מהעונש המרבי והקלות אחרות יכולות לסייע רבות.

עורך דין לענייני צבא המלצות

עורך דין לענייני צבא

עורך דין לענייני צבא, מטפל במקרים בהם מתבצעות עבירות צבאיות, בייצוג בפני וועדות שונות ועוד. המערכת הצבאית פועלת על פי חוקים מהודקים וקשוחים המחייבים ידע ומשמעת רבה. כל מתגייס לצבא עובר בבת אחת ממערכת חוקים אזרחית ולרוב, לא יודע להתנהל בה. כדאי לקבל ייצוג כבר כאשר מתברר כי העבירות בהם החשוד נאשם הינם חמורות. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בחוק השיפוט הצבאי וניתן לקבל אצלו מידע רב.

עורך דין לענייני צבא – בעל הסמכה מתאימה

עורך דין לענייני צבא, מקבל הסמכתו לעסוק בתחום לאחר עמידה במספר קריטריונים ומבחנים. הוא יכול לטפל בנושאים מורכבים, ובין היתר, בעבירות של אונס, סמים, גניבת נשק ואמל"ח, משמעת כמו: סירוב פקודה,  נפקדות, התרשלות חמורה, אי עמידה בלוחות הזמנים ועוד. בעבירות חמורות מובאים המקרים לבתי דין צבאיים ושם הוא חייב בייצוג של עורך דין צבאי.  הליווי שלו יכול להיעשות לאורך כל התהליך. כך בעת המעצר, לקראת חקירות, מול התביעה הצבאית וכמובן, בבתי משפט. בכל שלב הוא יכול להקל בנושאים שונים כמו: זיכוי מעבירה, הקלה בתנאי מעצר, ביטול רישום פלילי ועוד. נושאים חשובים אחרים הם טיפול בבני מהגרים לקראת השירות בצבא, ובין היתר: ביטול שירות, ביטול צווי מעצר, ביטול הכרזה עליהם כעל עריקים או משתמטים, וכן, הסדרת שירות מילואים ועוד.

המערכת הצבאית שונה במהותה מאשר האזרחית אבל יש גם נקודות משיקות. אחת חשובה היא נושא זכויות החשוד והעציר ובנושא זה יכול לסייע מאוד עורך דין בעל ניסיון. אחת המשימות המאתגרות הנוספות שלו היא ייצוג  בבתי משפט וכאן הוא יכול לטעון לטובתו, להביא תקדימים, משפטיים, חוות דעת והמלצות על לקוחו ועוד.

ייצוג לאורך כל התהליך

ייצוג לקוח יכול להיעשות לאורך כל התהליך וגם לאחר קבלת גזר דין. "סמי איליה משרד עורכי דין" הינו בעל תשתית מתאימה לפעילותו וברשותו ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מטיפולים מוצלחים בלקוחות שונים המגיעים עם בעיות מגוונות. השירות ניתן עם יחס אישי ומקל מאוד גם מבחינה נפשית ללקוח ולמשפחתו הקרובה.

איך לבחור עורך דין נכי צה"ל?

עורך דין נכי צה"ל

עורך דין נכי צה"ל, מייצג לקוחות מול משרד הביטחון לגבי תביעות ועניינים נוספים הנמצאים במחלוקת מולו. הרצון הוא להשיג עבורם את ההטבות והפיצויים הכספיים והאחרים המגיעים להם מכורח החוק. במקרים רבים, הוויכוח הוא על אישור נכות, על גובה אחוזי הנכות, החמרה בנכות אבל גם על נושאים אחרים. כל סיוע יעזור להם לשיפור איכות חייהם. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה גם בנושא הנ"ל וניתן לקבל ממנו מידע מקיף.

עורך דין נכי צה"ל – ייצוג מקצועי

עורך דין נכי צה"ל, יכול לייצג את הלקוח בנסיבות שונות. בעת הגשת התביעה, כאשר מתקבלת תשובה שלילית, בעת שהאחוזים המאושרים אינם מתאימים מבחינתו ועוד. השאיפה היא למקסם את התוצאה החיובית מבחינתו ומשמעות הדבר היא כספית. חלק מהתגמולים הינם כספיים והאחרים כוללים הנחות שונות בארנונות והטבות מיסים אחרות. קבלת סיוע לרכישת רכבים, ללימודים, לנישואין, לנושאים בריאותיים אחרים, לטיפולים בבתי מלון ובמסגרות אחרות ועוד. ההטבות נקבעות על פי סוג הנכות, ומטבע הדברים, נכות של 100% מזכה את הנכה במקסימום האפשרי מבחינת החוק. את התביעה מגישים לקצין התגמולים במשרד הביטחון והיא נידונה על ידי וועדה המורכבת מרופאים, פסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים.

יש להגיש את התביעה על טופס מיוחד ולצרף אליו מסמכים רפואיים שונים, כולל תוצאות בדיקות וחוות דעת של בעלי מקצוע. הבדיקה הראשונית נעשית על ידי קצין התגמולים ונועדה לקבוע אם הנזק הגופני או הנפשי נגרמו כתוצאה מתאונה או אירוע בעת השירות הפעיל, שירות המילואים ועוד. במילים אחרות, אם הנכות נגרמה עקב תנאי השירות ובמהלכו. במידה והוא סבור שיש מקום לתביעה, הוא שולח אותה לוועדה רפואית.

שירות מעו"ד מקצועי

"סמי איליה משרד עורכי דין", מנוסה בטיפולים מהסוג הזה ומומלץ לקבל ממנו שירות. הוא מכיר את התנהלות הוועדות והדינאמיקה בהן וינצל אותה לטובתו. הוא בעל ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מטיפולים מורכבים במקרים דומים לאורך השנים. כל לקוח יזכה לייצוג הולם, לשירות מקצועי ויחס אישי. כל הצלחה תתרום לו מבחינה כספית ותסייע לו לשקם עצמו לאחר הפגיעה שספג.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

6 + 13 =